Institutionen för informationsteknologi

Tomas Wilkinson

forskare vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
tomas.wilkinson[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3464
Besöksadress:
Rum POL 2103 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Jag är doktorand på avdelningen för visuell information och interaktion på instutionen (Vi2) för informationsteknologi vid Uppsalas universitet. Jag är en del av projektet From Quill to Bytes.

Min forskning handlar om dokumentanalys i allmänhet och historisk handskriftsigenkänning i synnerhet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.