Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Nyheter från institutionen för informationsteknologi

Nedan presenteras nyheter, aktiviteter och andra evenemang om och från avdelningar och forskare vid institutionen för informationsteknologi.2021-11-24
Grattis till nya professorer vid Institutionen för IT
Pandemin satte ett tillfälligt stopp för invigningsföreläsningarna för våra nya professorer. Men förra veckan var det äntligen deras tur att officiellt få hålla sina föreläsningar och vi tycker att det är ett bra tillfälle att fira deras prestationer ännu en gång.

Nataša Sladoje
Professor i Computerized Image Analysis

Elisabeth Larsson
Professor i Scientific Computing

Ginevra Castellano
Professor i Intelligent Interactive Systems

Stort grattis!


2021-10-28
Vi vill göra det lättare att visualisera vetenskapliga data
Ingela Nyström, professor i visualisering är koordinator för Uppsala universitetet inom den nationella forskningsinfrastrukturen InfraVis.
InfraVis startades nyligen efter att ha tilldelats SEK 160 miljoner inom Vetenskapsrådets utlysning för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse.

I en intervju med Anneli Björkman så pratar hon vad InfraVis är för något och vad det ska bidra till.

Det går att läsa intervjun med Ingela Nyström och fler andra teknik-relatederade nyheter på Teknats hemsida


2021-10-27
Två startups från IT bland 33 bästa teknik startups 2021
Det är NyTekniks lista som innehåller två startups från IT, Scaleout Systems och Stream Analyze Sweden. De startups som blir med i listan har ofta en kombination av stark teknisk innovation och affärspotential.

Scaleout Systems: Decentraliserar ai
Gör: Ramverk och plattformar för decentraliserad ai.

Grundare: Daniel Zakrisson, Jens Frid, Morgan Ekmefjord, Andreas Hellander, Ola Spjuth och Salman Toor.

Stream Analyze Sweden
Gör: Stream Analyze har en infrastrukturplatform som utan detaljerad programmering gör det möjligt att skapa, distribuera och köra godtyckliga ai-modeller på valfri hårdvara.

Grundare: Jan Nilsson, Tore Risch och Erik Zeitler.

Läs den fullskaliga artikeln och informationen om dessa två startups på NyTekniks hemsida


2021-10-27
Laboration i processreglering av masterstudenter från IT på Testa Center
Professor Bengt Carlsson och hans masterstudenter besökte nyligen Testa Center för att genomföra en laboration inom processreglering.

Laborationen ingår som en del i den nya kursen Processreglering och gick ut på att automatiskt styra syrehalten i en av Testa centers bioreaktorer.

Läs mer om besöket på Testa Center här (OBS, engelska)


2021-10-15
Humör och hunger styr våra beslut oftare än vi tror
Det senaste avsnittet av SR P1 programmet Filosofiska rummet handlar om Daniel Kahnemans bok Brus och IT-institutionens Anders Arweström Jansson diskuterar boken tillsammans med Annika Wallin (docent i kognitionsvetenskap) och Gustav Almqvist (doktor i företagsekonomi).
Både bok och diskussionsmedlemmar bör göra detta till ett oerhört intressant avsnitt, rekommenderas!

Lyssna på avsnittet: Humör och hunger styr våra beslut oftare än vi tror.


2021-10-14
Partnerskapsavtal signerat med NCC
Uppsala universitet och NCC bestämde 2016 att undersöka möjligheterna till utökad samverkan, och sedan dess har flera givande projekt kommit till stånd. Nu har ett avtal för fortsatt och utvecklat brett samarbete mellan parterna signerats.

- Vår tidigare samverkan har varit mycket positiv och nu tar vi det till nästa nivå. Avsikten är skapa en bred samverkan med huvudfokus på hållbarhet, digitalisering och innovation, säger Johan Tysk, vicerektor inom teknik och naturvetenskap och partnerskapsägare för Uppsala universitet.

Läs mer om det nya partnerskapet här.


2021-10-12
Lär dig att separera falska från riktiga nyheter
Fake News har varit ett återkommande problem i online media i många år nu och nyligen så startade EU ett projekt som ämnar att försöka motverka spridningen av felaktig information.

Att lära sig hur du skiljer falska nyheter från riktiga är en av de viktigaste frågorna i vår tid. Så denna artikel av Mona Guath, Thomas Nygren och Carl-Anton Werner Axelsson kommer i precis rätt tid och har några intressanta slutsatser om hur deras egenutvecklade verktyg kan hjälpa yngre studenter att identifiera Fake News.

Läs deras artikel i dess helhet via denna länk.


2021-09-23
Ökat fokus på livslångt lärande
Sedan den 1 juli 2021 är det livslånga lärandet fastställt i Högskolelagen. Arbetet med det nationella uppdraget har dock varit igång en längre tid vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet. En som tagit del av fakultetens nya kursutbud är Andreas Rietz, hållfasthetsingenjör på Scania.

Yrkesverksamma och arbetssökande har förstås länge kunnat vidareutbilda sig och fördjupa sina kunskaper vid landets lärosäten. Men 2020 sjösatte regeringen ett nytt strategiskt samverkansprogram med deltemat Kompetensförsörjning och livslångt lärande för att hitta innovativa lösningar på stora samhällsutmaningar och bidra till svensk konkurrenskraft. Uppdraget till högskolor och universitet blev att utveckla kurser riktade mot såväl yrkesverksamma som personer i behov av vidareutbildning eller omställning.

I mars 2020 beslöt dessutom regeringen som en följd av coronapandemin att möjliggöra för fler studenter att kunna läsa sommarkurser eller påbörja en längre utbildning. Uppsala universitet tilldelades SEK 22 miljoner för livslångt lärande, och i juni 2020 kunde de första nya kurserna hållas.

Läs mer om livslångt lärande på Uppsala Universitets hemsida


2021-09-07
Smartare datahantering kan göra framtidens datorer mångdubbelt snabbare
När det gäller att öka datorns prestanda vill Wallenberg Academy Fellow David Black-Schaffer skifta fokus från beräkningskapaciteten till ett smartare sätt att hantera data.

Sedan slutet av 1960-talet har Moores lag förutspått en regelbunden fördubbling av antalet transistorer som ryms på ett datorchip. Under åren har detta gett en exponentiell tillväxt av datorernas beräkningskapacitet.

Något som dock släpat efter är möjligheten att snabbt komma åt de data som behövs för beräkningarna. Situationen har dessutom förvärrats av de enorma datamängder som genereras inom allt från forskning till sociala nätverk och maskininlärning. David Black-Schaffer menar att det är dags att ta fram ett smartare sätt att flytta data.
Läs hela intervjun med David Black-Schaffer på KAW:s hemsida


2021-09-03
Program på universitetsbiblioteket hösten 2021
Universitetsbiblioteket erbjuder ett brett utbud av öppna workshops, föreläsningar och andra evenemang under höstterminen.
Teknat presenterar höstens program på länken nedanför, där kan du se datum, tider, om evenemanget är på campus eller online, samt hur du anmäler dig. Välkommen!

Se program med mera på teknat.uu.se


2021-08-27
UppTalk Weekly - En populärvetenskaplig seminarieserie
UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet.
Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare. UppTalk Weekly är gratis, digitalt och för alla.
UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.
Se kalender och mer information


2021-07-09
Oscarspris för realtidsberäkningar
Varje år delar Uppsala universitet ut Oscarspriset till yngre forskare vid Uppsala universitet, som "genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet". Priset utgörs av avkastningen av Oscar II:s jubelfestdonation från 1877 och kan delas mellan två lika förtjänta forskare.
Mottagarna utses av universitetets styrelse, konsistoriet, på förslag av en kommitté bestående av fakultetsdekanerna. I år delas priset ut till Ashish KC och Pontus Ekberg som får dela på prissumman på 140 000 kronor.
Motivering

Fil. dr. Pontus Ekberg, institutionen för informationsteknologi. Pontus Ekberg belönas för sina bidrag till förståelsen av grundläggande problem kopplade till realtidsberäkningar. Realtidssystem kan definieras som system som kontrollerar en miljö genom att ta emot data, bearbeta dem och returnera resultat tillräckligt snabbt för att påverka miljön inom ett givet tidsspann, till exempel i styrsystem som kräver omedelbar och korrekt respons. Genom sin forskning har Pontus Ekberg belyst komplexiteten hos denna typ av system, och bidragit med lösningar på problem som varit olösta i över 30 år. Han har även påverkat analys och design av dagens inbyggda programvara.


2021-06-08
Nytt nationellt kompetenscentrum (ENCCS)
Lilit Axner från IT-instutionen är direktör för ett nytt nationellt kompetenscentrum som ska bidra med lösningar för storskalig datahantering
– Vi gör det möjligt för användare att utnyttja sin mjukvara optimalt på europeiska superdatorer, säger Lilit Axner, forskare och föreståndare för EuroCC National Competence Center Sweden (ENCCS). Läs hela intervjun med Lilit Axner på uu.se


2021-05-25
IT satsar på forskning inom hållbarhet och säkerhet
Professor Carolina Wählby vid institutionen för informationsteknologi blev intervjuad av vår fakultet i och med vår satsning på hållbarhet och säkerhet inom IT-forskning. Läs intervjun på uu.se


2021-03-23
Ny tjänst ger tillgång till superdator
Avdelningen för universitetsgemensam IT (UIT) har lanserat en ny tjänst som tillgängliggör infrastruktur för stora databeräkningar inom hela universitetets utbildningsverksamhet.
– Tjänsten har tidigare enbart existerat via kontakter, men vi är stolta och glada över att nu kunna erbjuda dessa resurser till en bredare bas av lärare och användare inom Uppsala universitet, säger Christer Rindebratt, enhetschef vid avdelningens stabsfunktion.
Detta ger lärare möjlighet att erbjuda kurser där kursdeltagarna får tillgång till riktiga superdatorer – det vill säga omfattande molnresurser och kraftfulla beräkningskluster som innehåller processorkraft, arbetsminne och lagringsytor – vid Uppsala universitets center för högprestandadatorer och storskalig lagring, UPPMAX.
– Via samarbetet mellan UIT och UPPMAX får institutionerna instruktioner och hjälp att sätta igång sina projekt med tillgång till beräkningsutrymme och lagringsyta som sedan lärare och studenter kan använda under utbildningen, berättar Lisbet Holmberg Stark, IT-direktör vid Uppsala universitet.
Beställningar på nya kurser och supportärenden hanteras av IT-Servicedesk och användare får hjälp via UPPMAX med att installera mjukvara och annat som behövs för att komma igång med sin miljö i systemet.
Läs mer på Medarbetarportalen


Uppdaterad  2021-05-03 11:04:07 av Victor Kuismin.