Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Populärvetenskap

IT-institutionen bedriver utbildning och forskning inom datavetenskap och informationsteknologi i vid mening. Vi täcker en mängd frågeställningar, från konstruktion av datorsystem, via programmering av datorer, lagring och hantering av data, till informationsutvinning och metoder för användning av datorer i olika sammanhang.

Nedan presenterar vi populärvetenskapliga texter om några forskningsområden.

Den automatiska framtiden

Vid institutionen för informationsteknologi bedrivs forskning om hur tekniska system effektivt och säkert kan automatiseras i olika sammanhang, men också om vad människans roll bör vara och hur vi behåller kontrollen över system som till stor del är automatiserade.

Läs mer om framtidens automation.

Bild på en flygande bil. Med tillstånd av www.terrafugia.com, som utvecklar den.

Sakernas internet

Du blir uppringd av primärvården, de har noterat en förändring i ditt allmäntillstånd och din läkare vill nu ta in dig för provtagning. I ditt armbandsur, dina kläder och i din mobiltelefon sitter nämligen sensorer som kontinuerligt övervakar din kroppstemperatur, din andning, din puls och till och med din balans. Dessa kommunicerar med sjukvårdens system som efter att ha analyserat dina data i sin tur har uppmärksammat primärvården. För ett par år sedan vore detta science fiction, men inte nu längre.

Bild på fitness-band. Bild av Karlis Dambrans, CC BY 2.0

Medicinsk IT

Bild av neuroner tagen med fluorescerande microskopi.

Inom sjukvården, precis som i många andra delar av vårt samhälle, har användningen av informationsteknologi vuxit kraftigt och visar inga tecken på att avstanna. Patienter kan idag läsa sina journaler via Internet, läkare kan med hjälp av robotar utföra titthålsoperationer från andra sidan jordklotet och miljontals celler kan på kort tid analyseras med hjälp av beräkningskluster i sökandet efter effektiva läkemedel mot cancer.

Läs mer om hur IT stödjer hälsovården.

Hållbar utveckling

Hur kommer det sig att en femton år gammal mobiltelefon klarar sig i en vecka utan laddning medan en modern smartphone knappt klarar sig genom en dag? Anledningarna är flera, som den jämförelsevis stora och ljusstarka skärmen, men den kanske främsta är att det går att göra så mycket mer med en smartphone än med en gammal mobiltelefon, vilket leder till att den förbrukar betydligt mer ström.

Läs mer om hur forskning inom IT bidrar till hållbar utveckling.

Apollo 17, bild av jorden från rymden.
Uppdaterad  2018-01-29 13:31:06 av Peter Waites.