Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

VERKA-projektet

(Verksamhetsutveckling och arbetsmiljö)

Sammanfattning

VERKA-projektet bedrivs under åren 2000-2002 i samverkan mellan MDI Uppsala universitet, RSV och RFV. Projektet finansieras av VINNOVA samt av RSV och RFV gemensamt. I detta projekt studeras en rad aspekter på hur arbetsmiljö- och hälsoaspekter hanteras i samband med verksamhets- och systemutvecklingsprojekt. Vi har funnit en rad exempel på hur användbarhets- och arbetsmiljöaspekter ”går förlorade” under förändringsprocesser, vilket kan leda till att man skapar dåliga arbetssituationer, trots att man från början har goda ambitioner. Vi har också sett en rad exempel på att man lokalt har stor förmåga att hantera såväl kravställande som problemlösning om man ges chansen att delta i förändringsarbetet på ett rimligt sätt.

VERKA-projektet bedrevs i samverkan mellan

Projektet finansierades av Skatteverket, Försäkringskassan och VINNOVA

Kontaktpersoner vid MDI, Uppsala univeristet

Resultaten från projektet finns redovisade i ett antal rapporter:
Se förteckningen över rapporter här

Uppdaterad  2005-05-11 14:07:09 av Bengt Sandblad.