Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Satsa Friskt - IT-stött arbete i den statliga sektorn

Forskning om arbetsmiljö och effektiva IT-stöd i det framtida arbetet

Ett samverkansprojekt med statliga myndigheter

Vårt engagemang i Satsa Friskt-arbetet handlar om hur vi kan stödja de deltagande organisationerna i deras arbete med att utveckla sina framtida IT-stödda arbeten, så att dessa kommer att karakteriseras av effektivitet och en god arbetsmiljö.

Det finns mycket kunskap om hur man kan och bör arbeta med utveckling och införande av nya IT-stöd i arbetet, för att säkra delaktighet, användbarhet, effektivitet och en god arbetsmiljö. Det har dock visat sig svårt att få dessa kunskaper att fungera i praktiken. De statliga myndigheterna står inför många utmaningar, ökad användning av IT-stöd i allt arbete, införandet av 24-timmarsmyndigheter m.m. Sådana förändringar kommer att ha stor inverkan på organisation, tjänster och arbeten inom myndigheterna. Risken finns att de framtida arbetena kommer att innebära ökande krav, minskad egenkontroll och minskande socialt stöd, dvs en dålig arbetsmiljö i alla avseenden.

Om man arbetar mer förebyggande kan denna negativa trend vändas, och de framtida arbetena bli de "goda" arbeten man eftersträvar. För detta fordras förståelse av arbetsmiljöproblem i samband med IT-stött arbete, lämpliga verksamhets- och systemutvecklingsmodeller, en genomtänkt utformning av de framtida arbetena, bra design och införande av datorstöd, metoder för utvärdering av arbetsmiljö och användbarhet hos IT-stöd m.m.
Allt detta studerar vi i nära samverkan med ett antal statliga myndigheter.

Kortinformation

Samverkansparter

I projektarbetet samverkar vi främst med:

Läs mer under menyalternativet Samverkansparter

Finansiering

Finansieringen sker genom:

Kontakter

Uppdaterad  2007-02-23 16:21:51 av Elina Eriksson.