Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

WocIT

Användarcentrerad systemutveckling - effekter på arbetsorganisation, verksamhets- och kompetensutveckling

Det finns idag en stor mängd kunskap och verktyg för att utveckla datoriserade informationssystem på ett användarcentrerat sätt. Trots detta är det faktiska användarinflytandet i praktiska systemutvecklingsprojekt mycket begränsat. Det finns en mängd orsaker till detta: kompetensproblem, genom en begränsad kunskap om hur man kan arbeta användarcentrerat; organisationsproblem med svårigheter att finna organisatoriskt stöd för användarinflytande i utvecklingsarbetet; och, kommunikationsproblem, som uttrycker en bristande kunskap, tid eller förmåga till ett konstruktivt samarbete med användare. Det finns idag potential att, med tydligare roller i utvecklingsarbetet, förbättrat, dedicerat metodstöd samt kompetensförhöjande åtgärder, förbättra utvecklings- och förändringsarbete och verka för deltagande och medbestämmande i processen.

Detta projekt ämnar samla befintlig kunskap och kartlägga dagens metoder, med dess problem och möjligheter. Vidare kommer existerande metoder och arbetssätt på viktiga punkter kompletteras för att bättre fungera i praktiken. Förändringsarbete i arbetslivet måste innebära att samtidigt utveckla informationssystem, organisation, verksamhet och kompetenser.

Forskningssamverkan sker med CID, KTH samt institutionen för psykologi vid Uppsala universitet. De praktiska tillämpningarna kommer huvudsakligen att ske i samarbete med Riksskatteverket (RSV).

Deltagare

Jan Gulliksen, projektledare.
Bengt Sandblad
Iordanis Kavathatzopoulos

Finansiering

Rådet för Arbetslivsforskning

Projekttid

1998-01-01 - 1999-12-31

Uppdaterad  2003-11-27 14:38:37 av Erik Borälv.