Technical Report 2001-013

Lokförarens informationsmiljö och ATC. Ett användarperspektiv

Eva Olsson, Lena Kecklund, Michael Ingre, and Anders Jansson

June 2001

Abstract:
Syftet med TRAIN-projektet var att utvärdera de trafiksäkerhetsmässiga effekterna av förarens informationsmiljö och arbetssituation. I denna rapport redovisas resultaten från den enkätundersökning som under hösten 1999 som undersökte lokförarens informationsmiljö med särskilt fokus på användningen av ATC-systemet. En sammanfattande bild av lokförarens arbete visar att en viktig uppgift är att samla in och integrera information från olika informationskällor för en säker och punktlig körning. ATC är en viktig informationskälla vid körning av både pendeltåg och X2. Var man hämtar sin information beror i viss utsträckning på fordon och typ av arbetsuppgift. Förarna ansåg att ATC var ett mycket viktigt hjälpmedel och stöd i körningen särskilt under perioder av trötthet och försämrad uppmärksamhet. Det fanns dock en del brister med avseende på hur ATC presenterar information, hur olika funktioner i ATC utformats samt hur föraren och ATC-systemet samverkar. Den trafiksäkerhetsmässiga påverkan av dessa förhållanden kommenteras i rapporten. Sammantaget kan man dock konstatera att införandet av ATC i Sverige inneburit en väsentlig ökning av trafiksäkerhetsnivån.

Note: In Swedish

Available as compressed Postscript (811 kB) and PDF (454 kB)

Download BibTeX entry.