Technical Report 2006-050

AvI-enkäten: Ett verktyg för att mäta användbarhet, stress och nytta av IT-stöd

Iordanis Kavathatzopoulos

December 2006

Abstract:
Syftet med detta arbete är att utveckla ett index för att beskriva användbarheten hos IT-verktyg och hur användbarhet påverkar effektivitet. Enkäten prövades inom CSN och gällde IT-verktyget STIS2000. 498 personer svarade på enkäten, 68% av alla användare av verktyget. Sammanhållningen av enkätens delar och frågor är tillfredsställande. Tillförlitligheten är också tillfredsställande. Enkätens struktur och innehåll utgör en bra grund för att konstruera ett användbarhetsindex. Svaren visar också att deltagarna är ganska positiva när det gäller användningen av STIS2000 inom CSN.

Note: In Swedish

Available as PDF (518 kB, no cover)

Download BibTeX entry.