Technical Report 2008-021

Användbara IT-stöd - En utvärdering av ett forskningsprojekt vid CSN, Centrala studiestödsnämnden

Åsa Cajander, Elina Eriksson, Jan Gulliksen, Iordanis Kavathatzopoulos, and Bengt Sandblad

August 2008

Abstract:
Utvecklingsrådet för den statliga sektorn har tagit ett initiativ för att stödja myndigheternas arbete med att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. Därför startades programmet Satsa friskt. Programmet ger stöd i form av ekonomiskt bidrag och experthjälp till olika projekt inom statliga myndigheter. Ett av Satsa Friskts insatsområden är  Människa   IT . Inom detta område har det sedan 2004 bedrivits ett antal olika projekt vid flera statliga verk. Vi har från MDI (avdelningen för människa-datorinteraktion, institutionen för informationsteknologi) vid Uppsala universitet varit mer omfattande inblandad i tre olika sådana projekt: vid CSN, Migrationsverket och SMHI. Syftet och innehållet har varierat en del mellan de olika projekten, men ett huvudsakligt fokus har varit hur man kan se till att de framtida IT-stödda arbetena inom myndigheterna blir effektivare och arbetsmiljön bättre. Genom att bättre beakta användbarhets- och arbetsmiljöaspekter vid kravställande, utveckling och införande av IT-stöd kan man stödja en positiv utveckling av verksamheten som sådan liksom av arbetsinnehåll och arbetsmiljö för den enskilde individen. Resultatet kan då bli effektivare verksamhet, bättre service till kunder och ett hälsosammare och hållbarare arbete för de anställda. Denna rapport beskriver det arbete som under åren 2005-2007 genomförts i samverkan mellan CSN, Centrala studiestödsnämnden, och MDI, Uppsala universitet. Förutom en kort beskrivning av innehållet i det arbete som gjorts inom projektet redovisar denna rapport en utvärdering av resultatet, de lärdomar som vi gjort från projektet, de råd vi kan ge till andra som vill ta del av dessa lärdomar samt en förteckning av de rapporter av olika slag som producerats.

Note: In Swedish

Available as PDF (172 kB, no cover)

Download BibTeX entry.