Technical Report 2013-001

Informationssystem i Vården   Användbarhet och Nytta (IVAN). Förstudierapport 2008.

Rebecka Janols and Erik Borälv

January 2013

Abstract:
Under hösten 2008 har ett samarbetsprojekt mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet påbörjats. Det har handlat om att fram mer användbara IT-stöd där målet är att IT-användningen ska bidra till ett effektivt och hållbart arbete. Under hösten har vi genomfört aktiviteter i form av intervjuer, observationer, enkäter samt medverkat i olika personalaktiviteter på tre enheter på Akademiska sjukhuset: ortopedmottagningen, 30e och 96c. Slutsatserna presenterar vi i form av fem övergripande rekommendationer inför det fortsatta arbetet. De fem rekommendationerna är: 1) Uppsökande supportverksamhet, 2) Jourhavande jurist, 3) Mandat, 4) Utvärdera samt 5) utbildning.

Note: In Swedish. Updated title 2013-03-16.

Available as PDF (331 kB, no cover)

Download BibTeX entry.