Technical Report 2013-003

Slutrapport för Projektet IVAN 2008-2011

Rebecka Janols, Bengt Göransson, and Bengt Sandblad

March 2013

Abstract:
Projektet IVAN (Informationssystem i vården Användbarhet och nytta) var ett samarbetsprojekt mellan Landstinget Uppsala Län (LUL) och forskare vid institutionen för informationsteknologi, avdelningen människa datorinteraktion vid Uppsala universitet (UU). Projektet startade med en förstudie på Akademiska sjukhuset hösten 2008 och har mellan jan 2010- dec 2011 fungerat som ett Landstingsprojekt. Det övergripande målet med IVAN var att skapa en bättre användning av IT i vården lokalt på LUL:s förvaltningar (Akademiska sjukhuset, Primärvården, Hjälpmedel och habilitering samt lasarettet i Enköping).I den här rapporten presenteras slutsatser från 2.5 års forskarstudier.

Note: In Swedish.

Available as PDF (546 kB, no cover)

Download BibTeX entry.