Seminars

See all upcoming seminars in LäsIT and seminar web pages at the homepage for the PhD studentseminars, TDB, Vi2, Theory and Applications Seminars (TAS) @ UpMARC., Department of Mathematics and The Stockholm Logic Seminar.

Disputation | PhD defence
Monday 2 Nov
Fayiq Alghamdi: A Study of Computer Science Teaching in Saudi Arabia
Location: ITC 1111, Time: 9:00

Join via Zoom: Click here for Zoom linkFayiq Alghamdi will present and defend his PhD thesis "A Study of Computer Science Teaching in Saudi Arabia".

Opponent: Erkki Sutinen.

Supervisor: Aletta Nylén.

Abstract:
In Saudi Arabia, new computing education programs have been introduced in alignment with the Saudi Vision 2030, which is a plan launched in 2017 to reduce Saudi Arabia's reliance on oil, diversify its economy, and develop its health, education, recreation, infrastructure and tourism. Computer science is a rapidly changing area, which places high demands on teachers in the subject to develop both their subject and pedagogical competence. This thesis explores computer science teachers’ perspectives on professional development from three viewpoints—the Saudi Teaching Competencies Standard, engagement in teachers’ awards and self-directed learning.

The thesis examines the efforts of computer science teachers as they develop new pedagogies during their teaching careers as a result of the new regulations. The main question is ‘How do Saudi Arabian computer science teachers develop their teaching professionalism?’ Conclusions draw on the outcomes of four sub-studies. A mixed-methods approach consisting of interviews and questionnaires was used to collect data. The participants comprised 389 computer science teachers from different Saudi Arabian cities with different demographics and different teaching experience. The analysis drew on a theoretical framework that integrates elements of the Theory of Reasoned Action, the Theory of Planned Behaviour and the Adult Learning Theory. A model for pedagogical change was developed and used to understand how and why computer science teachers change their educational pedagogy.

The model explains the teachers’ shift in pedagogy and answers the question of how and why computer science teachers adopt a new pedagogical strategy. The studies show that both internal and external factors motivate the study participants to engage in competency development. In the Saudi model, the Saudi Teaching Competencies Standard and awards are external factors as they include a preparatory period of intensive skills development. Teachers' experience from this informs the picture of Saudi teachers' training that is presented in the dissertation. Indeed, the trial participants stated that they mainly used self-directed learning for their competence development, drawing on internal motivation. One reason for this was that they felt that many of the skills development programs offered lacked timeliness and relevance. The studies on which the dissertation is based have been conducted in Saudi Arabia, but the results also provide insights into general challenges associated with regulating teachers' competence and the design of in-service training for teachers.

The results clearly point out the importance of teachers' participation in the development of the profession in order for changes to be accepted and incorporated into their profession. Behavior change theories can be used to understand and predict how new regulations and pedagogical strategies will be received, and if they are likely to be accepted or rejected by teachers. These theories, therefore, constitute a useful tool in regulating teaching and the teaching profession.

Docent Lecture
Wednesday 4 Nov
Joakim Lindblad: Att mäta hur lika två bilder är – finns det enkla men ändå väl fungerande lösningar?
Location: ITC 2446, Time: 13:15

Anslut via Zoom: Click here for Zoom link


Institutionen för informationsteknologi inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet datoriserad bildbehandling.

Föreläsningen ges på svenska | The lecture will be given in Swedish.

Ordförande: professor Ingela Nyström
Docenturnämndens representant: professor Tomas Edvinsson

Sammanfattning: Ett grundläggande problem inom ämnet datoriserad bildbehandling är att mäta hur lika eller olika två bilder är. Det som initialt kanske framstår som en enkel uppgift att lösa är både mångfacetterat och utmanande. Typiskt så vill man definiera någon form av avståndsmått mellan bilder, där bilder som liknar varandra har litet avstånd och bilder som är olika har stort avstånd. Med ett väl fungerande avståndsmått så kan man lösa en mängd andra problem; att hitta relevanta bilder i en stor databas, gruppera bilder (oövervakat) eller klassificera nya bilder baserat på existerande exempel (övervakat), hitta och känna igen objekt i bilder, passa ihop flera bilder av samma objekt (bildregistrering), estimera rörelse i bilder, eller justera en modell att passa ihop med en bild för att segmentera objekt i bilden är bara några exempel. Denna föreläsning presenterar ett antal avståndsmått mellan bilder och tar upp fördelar respektive nackdelar med dem. Vi går närmare in på hur ett nytt avståndsmått, ?-AMD, är definierat och presenterar hur det fungerar för att klassificera handskrivna siffror, detektera virus, och registrera magnetresonansbilder av olika människors hjärnor. Slutligen visar vi hur ?-AMD kan kombineras med djup maskininlärning för multimodal bildregistrering.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

See also the list of all upcoming seminars.

Internal seminars. Lecturers may be either internal or external.

RSS