Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Forskning

Hos avdelningen för datalogi utvecklar vi teori och praktik för konstruktion av programvara i syfte att maximera tillförlitlighet och effektivitet. Besök avdelningen för datalogi.

Våra Forskningsavdelningar

Beräkningsvetenskap

Forskningen vid avdelningen för beräkningsvetenskap har sina rötter i numerisk analys för partiella differentialekvationer. Numera omfattar den även matematisk modellering, algoritmer, analys, utveckling av programvara, högprestanda-beräkningar och beräkningsmodeller för dataanalys baserad på observationer inom många olika applikationsområden.

Datalogi

Forskningen i vid avdelningen för datalogi syftar till att göra konstruktion och verifiering av programvara både enklare, effektivare och mer tillförlitligt. Vi utvecklar metoder, språk och verktyg och arbetar inom både tillämpad och teoretisk forskning.

Datorteknik

Forskningen vid datorteknik rör utvecklingen av nya och bättre datorsystem, till exempel datornät, parallelldatorer och inbyggda system. Forskningen spänner från specifiering, verifiering, och analys, till experimentell systemutveckling.

Systemteknik

Världen är i växande grad beroende av tillförlitliga reglersystem och effektiv utvinning av information i signaler och datamängder. Avdelningen för systemteknik forskar och undervisar inom modellering, analys, syntes och reglering av dynamiska system för att driva utveckling inom dessa områden.

Visuell information och interaktion

På avdelningen för visuell information och interaktion samlas en världsunik kombination av expertis inom datoriserad bildanalys och människa-datorinteraktion. Här förenas matematik, psykologi och robotik i forskning inom såväl teori som tillämpningar.

Forskningscentra

Forskningscentra är långsiktiga forskningssamarbeten inom strategiskt viktiga områden. Institutionen för informationsteknologi huserar flera viktiga centra:

  • Centrum för bildanalys (CBA) har sedan 1980-talet utvecklat teori och metoder för datoriserad bildanalys och tillämpat dessa inom viktiga samhällsområden som medicin och miljö.
  • eSSENCE är ett samarbete inom e-vetenskap för utveckling av beräkningsmetoder och programvara för simulering och hantering av stora datamängder inom fysik, kemi, biologi, teknik, samhällsvetenskap och humaniora.
  • HEdCom är en samverkande nexus för forskargrupper i disciplinär didaktik för högre utbildning vid Uppsala universitet.
  • UPMARC (Uppsala Programming for Multicore Architectures Research Center) utvecklar insikter inom parallell programmering och demonstrerar dess effektivitet genom prototyper av verkliga problem.
  • UPPMAX (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science) är Uppsala Universitets resurs för högprestanda datorer, storskalig datalagring och kunskap inom högprestandaberäkning.

Se denna lista över forskningscentra tidigare knutna till institutionen.

research_centers.jpg

Forskningsarenor

En forskningsarena är en möjlighet för forskare från olika avdelningar som delar ett gemensamt intresse att samlas och samarbeta utan att det krävs en ny administrativ enhet. Läs mer om hur våra forskningsarenor fungerar.

Automated Reasoning

Automatiserad logik (Automated Reasoning) fokuserar på att göra datorprogram självständiga genom att lära dem automatiskt hitta lösningar på en mängd olika problem. Arenan kommer agera som en plattform för att främja multidiciplinär forskning inom området, koordinera aktiviteter samt jobba för att synliggöra forskning inom automated reasoning externt såväl som inom universitetet.

Machine Learning

Machine Learning handlar om att skapa förutsägelser baserade på tidigare erfarenheter. Machine Learning Arenan vid institutionen för informationsteknologi är placerad i en skärningspunkt mellan forskning inom beräkning och algoritmer, teoretiska insikter i lärande och slutledning, och fallstudier av lärande och mönsterigenkänning inom olika områden.

Cyber Security

Security Arena är en forskningsgrupp inom säkerhetsinformatik som använder metoder från datorlingvistik, maskininlärning, visualisering, artificiell intelligens samt etiska och filosofiska synsätt på säkerhet.

Smart City

Det moderna samhället står inför många kritiska utmaningar, såsom föroreningar, energiförbrukning, avfallshantering, transport och sjukvård. Smart City Arenan samlar forskare från olika avdelningar genom ett tvärvetenskapligt initiativ med fokus på IT för smarta samhället. Vi samarbetar med statliga organ och olika industrier för att ta itu med de mest kritiska utmaningarna för framtidens smarta städer, för att ge hållbar utveckling och förbättra allas livskvalitet.

Forskarstudier

Intresserad av forskarstudier? Våra forskarstudenter får utbildning av högsta möjliga standard och vårt doktorandprogram är uppbyggt för att förbereda alla studenter för arbete vid de bästa universiteten, nationellt och internationellt, inom industrin, vid myndigheter samt inom samhället i stort.

Två forskarexamina kan tilldelas vid fakulteten för vetenskap och teknik: Filosofie doktor i vetenskap och licentiat. Forskarutbildningen är den högsta nivån i utbildningssystemet.

Alla våra doktorander är anställda vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet. Anställningen löper över fem år och omfattar forskning på 80% och institutionstjänstgöring (främst undervisning) på högst 20%.

Hitta ett doktorandprogram

Forskarprofiler

"Utformarna av IT-system måste bli bättre på att ta till sig samspelet mellan teknikutveckling och samhället i stort".

Institutionen för informationsteknologi bedriver forskning inom en oändlig mängd spännande frågor och områden som täcker ett brett spektrum av syften och metoder för att applicera datorer och dataanalys i olika vetenskapliga- och utbildningssammanhang . Våra forskare bedriver samtidigt enskilda förfrågningar och samarbetsprojekt med länkar till applikationer inom flera områden såsom teknik, biologi, medicin, ekonomi och psykologi.

Med dessa forskarprofiler bjuder vi in dig att lära känna några av de fantastiska individer bakom denna forskning.

IT@UU i pressen

Nedan presenteras de senaste artiklarna och pressklippen om forskningen vid institutionen för informationsteknologi.

2019-06-12
Pressmeddelande från Uppsala Universitet om en ny metod att täta säkerhetshål, med Christos Sakalis, Stefanos Kaxiras, Alberto Ros, Alexandra Jimborean, and Magnus Själander.
Ny metod täpper till beryktade säkerhetshål

2019-06-04
Artikel i Suntarbetsliv med intervju med Diane Golay, som är licentiat i människa-datorinteraktion och forskar om digitaliseringens effekter på sjuksköterskornas arbetsmiljö.
Sjuksköterskor - läkarnas osynliga IT-support

2019-06-03
Pressmeddelande från Uppsala Universitet om studie av Professor Åsa Cajander och forskargruppen Hälsa, teknik och organisation vid Uppsala universitet.
E-journaler bättre för patienter än förutspått

2019-05-03
Artikel i Elektroniktidningen om Ambuj Vershney och Andreas Soleimans koncept inom trådlösa husgeråd – kaffekoppssensorn.
Forskning: Koppen kan berätta om kaffet är varmt

2019-05-02
Beijerstiftelsen ger stöd för en professur i artificiell intelligens vid Institutionen för Informationsteknologi.
De vill göra Uppsala ledande på AI

2019-02-15
Åsa Cajander intervjuades i P4 Uppland om digitalisering och arbetsmiljö. Intervjun är 2h och 45 min in i programmet:
Lyssna på intervjun

2018-10-02
Uppsala Universitet har publicerat ett pressmeddelande om en ny studie från bland andra Åsa Cajander och Jonas Moll. Studien visar att digitala patientjournaler ökar rädslan för att utsättas för hot och våld hos 40 procent av vårdpersonalen inom psykiatri och akutvård. Läs pressmeddelandet här.

2018-06-21
Kristiaan Pelckmans vid Institutionen för Informationsteknologi och Beatriz Villarroel vid centrum för tillämpad matematik jagar efter bilder av stjärnhimlen som inte stämmer överens. En mörk fläck på ett av fotografierna kan betyda jackpott. Varför har ljuset plötsligt försvunnit? Läs artikeln i Forskning & Framsteg här.

2018-05-08
Uppsala Universitet har publicerat en artikel som belyser EU:s forskningsprogram Human Brain Project och ett seminarium i Genève där bl.a Ginevra Castellano och Thomas Schön talade om hur större kunskap om människans hjärna kan påverka den digitala utvecklingen. Läs artikeln här.

2018-04-16
Minna Salminen Karlsson, forskare vid avdelningen för visuell information och interaktion, är intervjuad i en artikel angående projektet DISA – The Effects of Digitalisation on the Work Environment of Nurses. Läs intervjun här.

2018-04-11
Ny Teknik har pratat med Thiemo Voigt, professor i trådlösa sensornätverk vid institutionen för informationsteknologi, i samband med den finansiering på 27 miljoner kronor från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) som tilldelats projektet ”Lifesec: Hacka inte min kropp!”. Läs hela artikeln här.

2018-04-10
Thiemo Voigt, professor i trådlösa sensornätverk vid institutionen för informationsteknologi, är intervjuad i Teknats nyhetsbrev för April 2018, för projektet “LifeSec: Hacka inte min kropp!”. Läs intervjun här.

2018-02-28
Åsa Cajander, docent i människa-datorinteraktion vid institutionen för informationsteknologi, är intervjuad i artikeln "Making Data Work for Patients", publicerad av Uppsala Health Summit. Läs artikeln här (endast på engelska).

research_boll_news.pngUppdaterad  2021-04-09 14:19:34 av Victor Kuismin.