Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Forskning

Forskningen vid avdelningen för Datorteknik rör utvecklingen av datornät, parallelldatorer och inbyggda system, från specifiering, verifiering, och analys, till experimentell systemutveckling. Besök avdelningen för datorteknik.

Våra Forskningsavdelningar

Beräkningsvetenskap

Forskningen vid avdelningen för beräkningsvetenskap har sina rötter i numerisk analys för partiella differentialekvationer. Numera omfattar den även matematisk modellering, algoritmer, analys, utveckling av programvara, högprestanda-beräkningar och beräkningsmodeller för dataanalys baserad på observationer inom många olika applikationsområden.

Datalogi

Forskningen i vid avdelningen för datalogi syftar till att göra konstruktion och verifiering av programvara både enklare, effektivare och mer tillförlitligt. Vi utvecklar metoder, språk och verktyg och arbetar inom både tillämpad och teoretisk forskning.

Datorteknik

Forskningen vid datorteknik rör utvecklingen av nya och bättre datorsystem, till exempel datornät, parallelldatorer och inbyggda system. Forskningen spänner från specifiering, verifiering, och analys, till experimentell systemutveckling.

Systemteknik

Världen är i växande grad beroende av tillförlitliga reglersystem och effektiv utvinning av information i signaler och datamängder. Avdelningen för systemteknik forskar och undervisar inom modellering, analys, syntes och reglering av dynamiska system för att driva utveckling inom dessa områden.

Visuell information och interaktion

På avdelningen för visuell information och interaktion samlas en världsunik kombination av expertis inom datoriserad bildanalys och människa-datorinteraktion. Här förenas matematik, psykologi och robotik i forskning inom såväl teori som tillämpningar.

Forskningscentra

Forskningscentra är långsiktiga forskningssamarbeten inom strategiskt viktiga områden. Institutionen för informationsteknologi huserar flera viktiga centra:

  • Centrum för bildanalys (CBA) har sedan 1980-talet utvecklat teori och metoder för datoriserad bildanalys och tillämpat dessa inom viktiga samhällsområden som medicin och miljö.
  • eSSENCE är ett samarbete inom e-vetenskap för utveckling av beräkningsmetoder och programvara för simulering och hantering av stora datamängder inom fysik, kemi, biologi, teknik, samhällsvetenskap och humaniora.
  • HEdCom är en samverkande nexus för forskargrupper i disciplinär didaktik för högre utbildning vid Uppsala universitet.
  • UPMARC (Uppsala Programming for Multicore Architectures Research Center) utvecklar insikter inom parallell programmering och demonstrerar dess effektivitet genom prototyper av verkliga problem.
  • UPPMAX (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science) är Uppsala Universitets resurs för högprestanda datorer, storskalig datalagring och kunskap inom högprestandaberäkning.

Se denna lista över forskningscentra tidigare knutna till institutionen.

research_centers.jpg

Forskningsarenor

En forskningsarena är en möjlighet för forskare från olika avdelningar som delar ett gemensamt intresse att samlas och samarbeta utan att det krävs en ny administrativ enhet. Läs mer om hur våra forskningsarenor fungerar.

Automated Reasoning

Automatiserad logik (Automated Reasoning) fokuserar på att göra datorprogram självständiga genom att lära dem automatiskt hitta lösningar på en mängd olika problem. Arenan kommer agera som en plattform för att främja multidiciplinär forskning inom området, koordinera aktiviteter samt jobba för att synliggöra forskning inom automated reasoning externt såväl som inom universitetet.

Machine Learning

Machine Learning handlar om att skapa förutsägelser baserade på tidigare erfarenheter. Machine Learning Arenan vid institutionen för informationsteknologi är placerad i en skärningspunkt mellan forskning inom beräkning och algoritmer, teoretiska insikter i lärande och slutledning, och fallstudier av lärande och mönsterigenkänning inom olika områden.

Cyber Security

Security Arena är en forskningsgrupp inom säkerhetsinformatik som använder metoder från datorlingvistik, maskininlärning, visualisering, artificiell intelligens samt etiska och filosofiska synsätt på säkerhet.

Smart City

Det moderna samhället står inför många kritiska utmaningar, såsom föroreningar, energiförbrukning, avfallshantering, transport och sjukvård. Smart City Arenan samlar forskare från olika avdelningar genom ett tvärvetenskapligt initiativ med fokus på IT för smarta samhället. Vi samarbetar med statliga organ och olika industrier för att ta itu med de mest kritiska utmaningarna för framtidens smarta städer, för att ge hållbar utveckling och förbättra allas livskvalitet.

Forskarstudier

Intresserad av forskarstudier? Våra forskarstudenter får utbildning av högsta möjliga standard och vårt doktorandprogram är uppbyggt för att förbereda alla studenter för arbete vid de bästa universiteten, nationellt och internationellt, inom industrin, vid myndigheter samt inom samhället i stort.

Två forskarexamina kan tilldelas vid fakulteten för vetenskap och teknik: Filosofie doktor i vetenskap och licentiat. Forskarutbildningen är den högsta nivån i utbildningssystemet.

Alla våra doktorander är anställda vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet. Anställningen löper över fem år och omfattar forskning på 80% och institutionstjänstgöring (främst undervisning) på högst 20%.

Hitta ett doktorandprogram

Forskarprofiler

"Utformarna av IT-system måste bli bättre på att ta till sig samspelet mellan teknikutveckling och samhället i stort".

Institutionen för informationsteknologi bedriver forskning inom en oändlig mängd spännande frågor och områden som täcker ett brett spektrum av syften och metoder för att applicera datorer och dataanalys i olika vetenskapliga- och utbildningssammanhang . Våra forskare bedriver samtidigt enskilda förfrågningar och samarbetsprojekt med länkar till applikationer inom flera områden såsom teknik, biologi, medicin, ekonomi och psykologi.

Med dessa forskarprofiler bjuder vi in dig att lära känna några av de fantastiska individer bakom denna forskning.

IT@UU i pressen

Nedan presenteras de senaste artiklarna och pressklippen om forskningen vid institutionen för informationsteknologi.

2021-10-15
Det senaste avsnittet av SR P1 programmet Filosofiska rummet handlar om Daniel Kahnemans bok Brus och IT-institutionens Anders Arweström Jansson diskuterar boken tillsammans med Annika Wallin (docent i kognitionsvetenskap) och Gustav Almqvist (doktor i företagsekonomi).
Humör och hunger styr våra beslut oftare än vi tror - Om Daniel Kahnemans bok: Brus

2021-09-07
När det gäller att öka datorns prestanda vill Wallenberg Academy Fellow David Black-Schaffer skifta fokus från beräkningskapaciteten till ett smartare sätt att hantera data - läs intervjun med David Black-Schaffer.
Smartare datahantering kan göra framtidens datorer mångdubbelt snabbare

2021-07-09
Pontus Ekberg vid IT-institutionen får Oscarspriset för hans forskning på realtidsberäkningar. "Genom sin forskning har Pontus Ekberg belyst komplexiteten hos denna typ av system, och bidragit med lösningar på problem som varit olösta i över 30 år", stort grattis!
Oscarspris för realtidsberäkningar

2021-06-07
ENCCS är ett nytt kompetenscentrum som ska utveckla ett sätt för användare att utnyttja sin mjukvara optimalt på europeiska superdatorer, Lilit Axner är forskare och direktör på ENCCS som är en del av IT-institutionen.
Nytt kompetenscentrum ger stöd vid storskalig datahantering

2021-05-21
Pressmeddelande från MedTech Science & Innovation om nya bildanalys-metoder anpassade för kliniskt bruk där Orcun Gökzel medverkar.
Medicintekniskt centrum utvecklar e-hälsa och bildteknik i vården

research_boll_news.pngUppdaterad  2021-10-15 13:48:28 av Victor Kuismin.