Institutionen för informationsteknologi

Kontakta oss

Nedan har vi samlat kontaktinformation för alla viktiga studentfunktioner på institutionen för informationsteknologi.

Ytterligare kontaktinformation för TEKNAT-studenter finner du på fakultetens kontaktsidor.

IT-kansliet

IT-kansliet har mottagning via Zoom. Du är välkommen att ansluta till mötesrummet. Öppettider är 10.00 - 12.30, måndag till torsdag. Vi tillämpar väntrum och du kommer att bli insläppt i turordning.

IT-kansliet kan förutom övergripande administrativa uppgifter även hjälpa dig med ämnesspecifika frågor rörande t.ex. antagning, kursregistrering och resultatrapportering. IT-institutionens tentor skannas hos Studentservice Ångström fr.o.m. mars 2017. Ett undantag: De ordinarie tentorna från oktober 2018 kan fortfarande hämtas ut på IT-kansliet.

Vid behörighetsfrågor efter kontrollbesked från antagning.se, vänligen kontakta

Studievägledning

Besvarar bl a frågor om kurser, studiegångar, studieuppehåll, utbildningsprogram och inriktningar. Det är hit du i första hand vänder dig vid eventuella problem med dina studier eller är i behov av särskilt stöd. För öppettider och annat, se studievägledarnas hemsida.

ÄR DU I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD?

Det finns ett antal olika instanser inom och utanför universitetet som ger stöd och hjälp när man är i behov av särskilt stöd i studierna. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har en Samordnare för studenter i behov av särskilt stöd dit man kan vända sig för stöd och råd. Läs mer på deras sidor om särskilt stöd.

Uppdaterad  2020-10-27 08:25:16 av Anette Hennerström.