Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Fristående Kurser

Följande information riktar sig till dig som läser fristående kurser, som komplement till annan utbildning, eller för att ta ut en kandidatexamen i datavetenskap. OBS! För att ta ut en kandidatexamen i datavetenskap krävs att du är antagen till programmet. Kurserna är även tillgängliga för lärarstudenter.

LÄS DATAVETENSKAP SOM FRISTÅENDE STUDENT

- Några saker att notera:

  • Studenter som inte läser på ett program kan bara söka kurser som är märkta med FRI, DIST eller NÄT i institutionens kurslista, se aktuell termin.
  • För fullständig information om förkunskapskrav, se "Kursplan med kurslitteratur" för aktuell kurs i Studentportalen.
  • Flertalet av IT-institutionens kurser har kurser i matematik som förkunskapskrav, se matematiska institutionen.
  • Notera att det kan bli problem med schema- och tentakrockar om man läser kurser utanför program och på flera institutioner.

Här finns en graf över rekommenderade kurser och i vilken ordning de kan läsas.

För att nå upp till kraven för en examen finns det många fortsättningskurser (på grundnivå och på avancerad nivå), se IT-institutionens hemsida.


Rekommenderade matematikkurser

Nedan finns en lista med kurser som kan passa i en datavetenskaplig examen. För att se när kurser ges och förkunskapskrav, se matematiska institutionen.

Baskurs i matematik, 5 hp
Algebra I, 5 hp
Linjär algebra och geometri I, 5 hp
Logik och bevisteknik, 5 hp
Automatateori, 5 hp
Envariabelanalys, 5/10 hp
Sannolikhet och statistik, 5 hp

(Om du inte hittar de enskilda mattekurserna, kan de finnas inbakade i sökbara kurspaket, exempelvis Matematik I, 30hp, som består av Baskurs i matematik, 5 hp, Linjär algebra och geometri, 5 hp, Algebra I, 5 hp, Beräkningsvetenskap I, 5 hp och Envariabelanalys, 10 hp.)

DISTANS- OCH/ELLER ONLINEKURSER

IT-institutionen ger vissa kurser som distans- och/eller nät-kurser. Med nätkurser avses kurser utan några fysiska träffar för studenterna utöver eventuellt tentamenstillfälle. Distanskurser kan ha några träffar men det är vanligtvis frivilligt för studenterna att delta.

Information om kurser ges via t ex IT-institutionens hemsida där det också framgår på vilket sätt kursen examineras, om de är nät- eller distanskurs etc. Se aktuell kurs på IT-institutionens hemsida.


VILL DU HA EN KANDIDATEXAMEN I DATAVETENSKAP?

IT-institutionen har stängt kursen Examensarbete C i datavetenskap för fristående ansökan. Det betyder att den enda möjligheten att göra examensarbetet (vilket krävs för examen) är att läsa på kandidatprogrammet i datavetenskap. Men du behöver inte ha läst programmet från början (även om det förstås är bäst). Det går att söka till senare del av ett program, dvs direkt till en senare termin inom programmet än den första. Här kan du läsa om hur det går till, och vad som krävs.

En del kurser speciellt på grundnivå är stängda för fristående studenter, och till de kurser som är sökbara, har programstudenter oftast förtur. Kurser från andra universitet kan räknas med i en examen från Uppsala, men det är en bedömning från fall till fall om de räknas som datavetenskap här (det är alltså inte säkert ens i de fall där kursen kallas datavetenskaplig vid det andra lärosätet).

Krav för kandidatexamen

Kandidatexamen kräver att du har läst och avklarat 180hp totalt. Bara avslutade kurser räknas - delpoäng från oavslutade kurser räknas alltså inte in i summan.

Minst hälften av dessa poäng, alltså minst 90hp, ska vara i huvudområdet - det du tar examen i, exempelvis datavetenskap. Övriga poäng får vara i vilket område som helst, så det finns stora möjligheter att plocka in vad man vill där, men det måste finnas minst 30hp i ett och samma område - ett så kallat biområde. För en examen i datavetenskap är det vanligaste biområdet matematik, eftersom många datavetenskapliga kurser kräver kurser i matematik, men biområdet kan i princip vara vad som helst som det går att ta examen i.

I dina 90hp inom huvudområdet ska ingå ett examensarbete på 15hp, se information från IT-institutionen.

Det finns också ett krav på progression inom huvudområdet, alltså ett nivåkrav, vilket framgår av kursplanerna på Studentportalen. Minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet måste vara på minst G2F-nivå. Examensarbetet, som du ju måste ha i alla fall, uppfyller hälften av detta men du behöver alltså minst 15hp till på G2F-nivå eller högre (avancerad nivå). Å andra sidan får en kandidatexamen bestå av kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng.

En kurs nivå framgår av dess formella kursplan, som du kan hitta genom studentportalen. Nivåerna betyder:
- G1N - kursen har endast gymnasiala förkunskapskrav (N=Nybörjare).
- G1F - kursen har mindre än 60hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (F=Fortsättning).
- G2F - kursen har minst 60hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.

Det finns inga nivåkrav för kurser i biområdet eller andra områden.

Du kan räkna in kurser från andra högskolor i din examen, men den sista kurs du läste måste vara från den högskola du tar examen från.

När du ska ta ut en examen kan du titta på Examenenhetens hemsida.

Du kan titta på hur vårt Kandidatprogram i datavetenskap ser ut för att se en lämplig struktur för hur du kan lägga upp dina studier. Tänk dock på att vissa kurser som ges av oss bara är sökbara för studenter på särskilda program.

Uppdaterad  2023-06-27 11:26:29 av Liselott Dominicus van den Bussche.