Institutionen för informationsteknologi

Universitet du kan söka till

Nedan presenteras de universitet som institutionen för informationsteknologi har etablerade utbytesavtal med. Länkarna går till de olika universitetens egna sidor. Det finns också i vissa fall länkar till den institution som på respektive ort är ansvarig för samordningen av utbyten. Observera att utbyten i de flesta fall gäller hela området matematik och IT och alltså inte är begränsade till värdinstitutionens verksamhet.

Kontaktperson är den person kan ge dig mer information om respektive utbyte. I vissa fall finns en länk under respektive universitet som ger ytterligare skriftlig information om utbyten med universitet ifråga. Om du har några frågor går det alltid bra att kontakta vår utbyteskoordinator Ulrika Jaresund.

TYSKLAND

Tysklands flagga
Uppdaterad  2020-08-31 21:00:40 av Anders Berglund.