Institutionen för informationsteknologi

Ansökan 15 februari

Ansökningstiden för alla utbyten är 15 februari 2021.

Olika typer av utbytesstudier

För studenter vid Institutionen för informationsteknologi finns det flera alternativa vägar att välja om man överväger utlandsstudier. Det finns många universitet att resa till och man kan delta i kurser både inom och utanför sitt ämnesområde.

Internationella utbyten på institutionsnivå
Institutionen för informationsteknologi erbjuder utbytesprogram som omfattar studier vid ett av våra 25 partneruniversitet, antingen under en termin eller för ett helt läsår. Många av de universitet där vi har etablerade utbytesavtal utgör så-kallade är Erasmus-utbyten, men vi erbjuder även utbyten med ett antal asiatiska institut.

Internationella utbyten på fakultetsnivå
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten administrerar utbytesavtal med ett antal universitet som är tillgängliga för alla studenter inom fakultetens vetenskapsområden att söka. Utbytesavtalen på fakultetsnivå är tecknade med lärosäten som anses intressanta inom teknik och naturvetenskap och täcker ofta ett bredare ämnesområde. Speciellt intressanta kan många av avtalen vara för ingenjörsstudenter då flera av avtalen är direkt riktade mot dessa.

Universitetets allmänna utbytesprogram
Uppsala universitets allmänna utbytesprogram är öppet för alla studenter vid universitetet. Dessa program omfattar flera eller alla ämnesområden vid de utländska värduniversiteten. Du kan söka utbyte för antingen en eller två terminer men i de flesta fall prioriteras utbyten för ett helt läsår. Internationella byrån är ansvarig för allmänna utbytesprogram.

Transparent jordglob

Vem får åka?

Eiffeltornet

Alla studenter kan söka universitetets generella utbyten. Institutionens utbyten kan du söka om du har matematik och informationsteknologi som inslag i ditt utbildningsprogram. Detta gäller alltså inte bara IT och DV-studenter, utan även studenter inom MA, STS, F, X och i vissa utbyten även andra program.

Dina utlandsstudier kan fokusera på informationsteknologi (algoritmer, mjukvara och hårdvara), matematik, eller båda ämnena. På många universitet kan du även läsa andra kurser, såsom fysik, biologi, eller fransk litteratur. Utbudet varierar från plats till plats.

  • För att komma vara behörig för en utbytesplats bör du vid utresetillfället gå i årskurs 3 eller högre. Du bör ha hållit normal takt i dina studier här hemma, däremot är det inte nödvändigt att ha höga betyg. Kriterier såsom aktivt deltagande och en sund nyfikenhet är viktigare.
  • För utbyten inom Europa behöver du språkkunskaper i det språk som talas i det land du åker till. Ofta räcker det med gymnasiekunskaper, en 5p-kurs på universitetet eller en sommarkurs i landet. För institutionens utbyten i Asien är studiespråket engelska.

SÅ HÄR SÖKER DU

Du ansöker genom att fylla i denna blankett och skicka in den till vår utbyteskoordinator Ulrika Jaresund. Frågor om formuläret ska också riktas till Ulrika Jaresund.

  • Observera: Ansökningstiden för alla utbyten är 15 februari 2021.

Samma ansökningsblankett och deadline gäller utlandsstudier både under hösten och / eller vårterminen. Om det finns platser kvar därefter behandlas ansökningarna för nästkommande vårtermin löpande.

KONTAKTA OSS
  • För allmän information om våra utbyten, kontakta vår utbyteskoordinator Ulrika Jaresund.
  • För specifik information angående enskilda lärosäten, kontakta universitetens respektive avdelning direkt.
Uppdaterad  2020-11-10 08:37:03 av Ulrika Jaresund.