Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Anders Hast

Professor vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Bildanalys

E-post:
anders.hast[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3471
Besöksadress:
Rum ÅNG 104154 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag undervisar i kurserna Datorgrafik och Vetenskaplig visualisering.

Mina intressen i forskning handlar mest om handskrifts- och ansiktsigenkänning.

Akademiska meriter: Docent, excellent lärare

Jag är medlem i mentorsnätverket:

  • De pedagogiska undervisningsformer som jag använder mest är: vanliga föreläsningar och ibland laborationer med dator. Jag har hållit en hel del workshops inom UPPMAX. Jag brukar också handleda en handfull examensarbeten på kandidat- och magisternivå varje år.
  • Jag brukar undervisa mest på Engelska på kurserna Datorgrafik och Visualiering, båda på avancerad nivå och som läses av olika program och av Masterstudenter. Dessutom brukar jag undervisa på forskarnivå inom SeSE.
  • Så här ser jag på min mentorsroll: Att reflektera över och utveckla sin undervisning är både roligt och viktigt. Att hjälpa andra lärare med detta är mycket givande och något jag mer än gärna ägnar tid åt.
  • Jag kan även ge mentorshandledning på engelska.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

On going project: Together with Raphaela Heil (PhD student) we are focusing on such things as scribe identification and semi automatic transcription of stenography and medieval documents using a combination of AI and Image Processing techniques. I also work in a face recognition project for the city of Stockholm and a projectet called EB-CRIME (Internationellt Centrum för Evidensbaserad Straffrätt).

For more information please visit my research page.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anders Hast
Senast uppdaterad: 2021-03-09
Uppdaterad  2013-05-20 12:57:38 av Anders Hast.