1TD433, Programmeringsteknik I, vt 2021   
startbild   Kursen ges för civiling Teknisk Fysik åk2, Molekylär Bioteknik åk2, Miljö och Vatten åk2. Kandidatp i Matematik åk2, Fysik åk3. Högskoleing Medicinsk teknik åk2. Gy-lärarprogr.
  Lärare på kursen är Torsten Andersson och Anna Eckerdal

     Schema
Kursens schema är upplagt i grupper som läser kursen inom sitt program. Du som är fristående student kan vara med i godtycklig grupp.

 Några saker att tänka på och att förbereda inför kursen
Undervisningen kommer att ske via zoom (digitalt).Detta gäller både föreläsningar och datorlaborationer. Det här kommer att ställa högre krav både på oss lärare, labhandledare och er studenter.
Det kommer inte att fungera som vanligt och det kommer säkert att ske misstag. Vi får vara lite öppna för detta, men tillsammans se till att det blir så bra som möjligt. Läs mer om Zoom.
För att genomföra kursen behöver du åtkomst till egen dator (även om det går att använda datorerna i labsalar i hus 2,3,4 Polacksbacken, linuxdatorerna eller i PC-salarna). Se till att ladda ned Python-miljön Thonny på din dator, se lektion 1.

Backup på filer under kursens gång
När du arbetar på egen dator måste du se till att det löpande görs backup på de filer som du skapar under kursens gång.

Kursen använder Studentportalen:

Kursen använder ej Studium.

Instruktioner inför tentamen i Inspera finns här.


Om du önskar redovisa eller få vid handledning gör du det vid ett schemalagt tillfälle (Laboration), gå till Google-dokumentet. OBS! Välj rätt vecka, varje vecka är en flik längst ned i dokumentet. I dokumentet skriv in ditt namn och ditt zoom-rums adress samt om du önskar hjälp eller redovisa uppgift. En lärare eller labbhandledare kommer till ditt zoom-rum. Du kan dela din skärm. Notera i dokumentet får du bara boka in ett ärende i taget, exvis hjälp eller redovisa uppgift. Om du har fler ärenden skriver du upp dig sist i kön.

Föreläsningarna kommer att ges på zoom, Zoom-länk . Föreläsningsanteckningar kommer vara uppdaterade till den dag/tid då föreläsningen ges. Eventuella nya uppdateringar kan göras efter föreläsningen.

Öppet zoomrum bara för studenter att samarbeta i: Zoom-länk .

Nätlektioner:
De är kursens viktigaste del. De är till för eget arbete, men där man kan få handledning vid schemalagda labpass. Labpassen ser du i ditt schema, med nedanstående beteckningar:

Obligatoriska uppgifter
(Nät)Lektion 5,6,7,9 och 10 innehåller de 5 obligatoriska uppgifterna. Deadline för att redovisa dessa, se kolumnen "OU redovisas senast" i tabellen nedan.


Regler för obligatoriska uppgifter


Om du ej blir klar med hela kursen eller delar av den

I nedanstående tabell ser du kursens upplägg, vecka för vecka.

I tabellen kan du klicka på föreläsningen (F1-F8) eller lektionen (L1-L10) för att se de dokument där de är beskrivna.
Vecka Föreläsning Nätlektioner och material

Labpassen kan ligga i veckan före eller efter det som anges nedan.
Se ditt schema för exaktare uppgifter.

OU redovisas senast,
datum beroende på grupp. Se ditt schema
v 3 F1 (kursintro)
Kurspresentation
L1-1(ett labbpass)
v 3 F2 (variabler,datatyper,input,if,while,for)
L2-1, L2-2 (två labbpass)
v 4


F3 (funktioner, debugging och kodstil) L3-1 (ett labbpass)
L4-1, L4-2 (två labbpass)
v 5 F4 (Listor, Moduler)
L5-1, L5-2, L5-3 (sammanlagt tre labbpass), innehåller OU1 OU1 redovisning senast labtillfälle L5-3 (se ditt schema).
v 6 F5 (Strängar, lexikon, filer)
L6-1, L6-2, L6-3 (tre labbpass), innehåller OU2 OU2: redovisning senast labtillfälle L6-3 (se ditt schema).
v 7 L7-1, L7-2, L7-3, innehåller OU3 OU3, redovisning senast labtillfälle L7-3 (se ditt schema).
v 8 F6 (klasser)
L8-1, L8-2
v 9 F7 (Intro OU4, matplotlib)
L9-1, L9-2, L9-3, L9-4 innehåller OU4. OU4, redovisning labtillfälle L9-4 (se ditt schema).
v 10 F8 (Intro OU5. Inför tentamen)
(Notera F8, ligger sist i v 9)
L10-1, L10-2, ... L10-5, innehåller OU5 . OU5, redovisning labtillfälle L10-5 (se ditt schema).
v 11 Tentamen 17/3

Valid CSS!