Programmeringsteknik I med Python, vt 2020

OBS! Årets tenta blir en hemtenta! Läs mer.
Datum Föreläsning Relaterade nätlektioner och material Redovisas senast,
datum beroende på grupp
21 jan 1. Föreläsning 1 (slides) Kurspresentation
1. Grundläggande begrepp
2. IDLE, print, input, if, for, while
23 jan 2. Föreläsning 2 (slides) 3. Turtlar
4. Funktioner
28 jan


3. Föreläsning 3 (slides) 5. Objekt, parameteröverföring, returvärden (OU1)
6. Listor (OU2)
Labbtillfälle 2020-01-31/2020-02-03
Labbtillfälle 2020-02-06/2020-02-07
6 feb 4. Föreläsning 4 (slides) 7. Arbeta med text (OU3)
Kortare gästföreläsning Kristiina Ausmees "AI med Python för att analysera mänskliga genom".
Labbtillfälle 2020-02-14/2020-02-17


14 feb 5. Föreläsning 5 (slides) 8. Introduktion till klasser
9. Datahantering (OU4)
Labbtillfälle 2020-02-27/2020-02-28
24 feb 6. Föreläsning 6 (slides) 10. Trafiksimulering (OU5) Labbtillfälle 2020-03-10/2020-03-11
3 mars 7. Föreläsning 7, repetition och frågor (slides) Alla!
20 mars Tentamen

Valid CSS!